Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH CÁC LỚP MẦM NON từ 12 tháng - 6 tuổi. A. Fee and time – limit to pay I. Entering school fee: pay only one time when register in StarUp Montessori International School (StarUp) and this fee will not be returned. II. Compulsory fee Reserve fee: pay right after registering in StarUp. Regulations of these fees: a/ is compulsory for all students of StarUp b/ is allowed to transfer between kids in the same family c/can be minus when paying for the first fee...

Chi tiết

Đăng ký nhập học trực tuyến

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho học sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của phụ huynh, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho phụ huynh học sinh

Chi tiết